Ζέρβας - Κυριαζής Α.Ε.Γ.Ε.

Ιχθυοκαλλιέργειες - Συσκευασία - Μεταποίηση


  • Τσιπούρα
  • Λαυράκι
  • Φαγκρί
  • Μυτάκι
  • Μυλοκόπι