Ζέρβας - Κυριαζής Α.Ε.Γ.Ε.

Ιχθυοκαλλιέργειες - Συσκευασία - Μεταποίηση

ΕΤΗΣΙΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

Για να δείτε τον ισολογισμό του έτους 2012 πατήστε εδώ

Για να δείτε τον ισολογισμό του έτους 2013 πατήστε εδώ

Για να δείτε τον ισολογισμό του έτους 2014 πατήστε εδώ

Για να δείτε τον ισολογισμό του έτους 2015 πατήστε εδώ