Ζέρβας - Κυριαζής Α.Ε.Γ.Ε.

Ιχθυοκαλλιέργειες - Συσκευασία - Μεταποίηση


  • Παραγωγή
  • Συσκευασία
  • Μεταποίηση

-Φιλετοποίηση
-Καπνιστά